ROX ต้อนรับตรุษจีน ด้วยกิจกรรม Great God War & กิจกรรมตรุษจีน!

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีวีรบุรุษในตำนานจำนวนนับไม่ถ้วนที่เข้าร่วมการต่อสู้ในมหาสงคราม สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่น ROX ในหลายเซิร์ฟเวอร์สามารถต่อสู้ในการต่อสู้ PvP ที่เข้มข้นเพื่อชิงตำแหน่งกลุ่มนักผจญภัยที่แข็งแกร่งที่สุดใน Midgard เพื่อปูทางไปสู่การต่อสู้รางวัลใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ROX ต้อนรับตรุษจีน  เร็วๆ นี้! เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเกียรติยศสูงสุดในมหาสงคราม ROX ต้อนรับตรุษจีน ! ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ผู้เล่นที่ได้รับไอเทม [Party […]

ROX ต้อนรับตรุษจีน ด้วยกิจกรรม Great God War & กิจกรรมตรุษจีน!

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีวีรบุรุษในตำนานจำนวนนับไม่ถ้วนที่เข้าร่วมการต่อสู้ในมหาสงคราม สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่น ROX ในหลายเซิร์ฟเวอร์สามารถต่อสู้ในการต่อสู้ PvP ที่เข้มข้นเพื่อชิงตำแหน่งกลุ่มนักผจญภัยที่แข็งแกร่งที่สุดใน Midgard เพื่อปูทางไปสู่การต่อสู้รางวัลใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ROX ต้อนรับตรุษจีน  เร็วๆ นี้! เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเกียรติยศสูงสุดในมหาสงคราม ROX ต้อนรับตรุษจีน ! ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ผู้เล่นที่ได้รับไอเทม [Party […]

ROX ต้อนรับตรุษจีน ด้วยกิจกรรม Great God War & กิจกรรมตรุษจีน!

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีวีรบุรุษในตำนานจำนวนนับไม่ถ้วนที่เข้าร่วมการต่อสู้ในมหาสงคราม สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่น ROX ในหลายเซิร์ฟเวอร์สามารถต่อสู้ในการต่อสู้ PvP ที่เข้มข้นเพื่อชิงตำแหน่งกลุ่มนักผจญภัยที่แข็งแกร่งที่สุดใน Midgard เพื่อปูทางไปสู่การต่อสู้รางวัลใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ROX ต้อนรับตรุษจีน  เร็วๆ นี้! เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเกียรติยศสูงสุดในมหาสงคราม ROX ต้อนรับตรุษจีน ! ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ผู้เล่นที่ได้รับไอเทม [Party […]

ROX ต้อนรับตรุษจีน ด้วยกิจกรรม Great God War & กิจกรรมตรุษจีน!

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีวีรบุรุษในตำนานจำนวนนับไม่ถ้วนที่เข้าร่วมการต่อสู้ในมหาสงคราม สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่น ROX ในหลายเซิร์ฟเวอร์สามารถต่อสู้ในการต่อสู้ PvP ที่เข้มข้นเพื่อชิงตำแหน่งกลุ่มนักผจญภัยที่แข็งแกร่งที่สุดใน Midgard เพื่อปูทางไปสู่การต่อสู้รางวัลใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ROX ต้อนรับตรุษจีน  เร็วๆ นี้! เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเกียรติยศสูงสุดในมหาสงคราม ROX ต้อนรับตรุษจีน ! ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ผู้เล่นที่ได้รับไอเทม [Party […]